VERENIGINGEN ; SOCIO- CULTURELE | deplate.be

4983 HOSTYN, Norbert. De kunstschilder Oscar Halle. Oostende, De Vrienden van de Stedelijke Musea Oostende, 1991, 20 p. 4984 HOSTYN, Norbert. ‘De Oostendse kunstschilder Michel T.A. Van Cuyck (1797-1875). Bijdrage tot de geschiedenis van de 19de eeuwse Belgische schilderkunst’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge De werkgroep "HEEMKUNDE EN GESCHIEDENIS OOSTENDE" die sedert een zestal jaren bestond uit mevrouw Simone MAES en de heren Jan B. DREESEN en Gilbert VERMEERSCH werd uitgebreid met de heren Daniël FARASYN, Norbert HOSTYN en Freddy HUBRECHTSEN. Een nieuwe werkgroep "BIBLIOGRAFIE VAN OOSTENDE" werd boven de doopvont gehouden. Onder leiding van professor dr. Luc FRANCOIS zullen de volgende heren Aangesloten bij de KULTURELE RAAD OOSTENDE en het WESTVLAAMS VERBOND VAN KRINGEN VOOR HEEMKUNDE. Statuten gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. 1-2 mei 1959, nr en gewijzigd volgens de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. 15 mei 1975 nr en nr. 3395, de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 december 1986 nr en de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 4512 HOSTYN, Norbert. ‘Kunst in het Casino-Kursaal 1952-1994’. De Plate, XXIV, 1995, pp. 153-156. 4513 HOSTYN, Norbert’. ‘Reeks: Hedendaagse beeldende kunstenaars in Oostende’. De Plate, 1995, pp. 88-93, 122-125. 4514 HOOZEE, Robert. ‘Belgische kunstenaars aan de kust’. In: Te Kust en te Kuur, Brussel, ASLK, 1987, pp. 239-246. 4515 Inventaires des objets d’art, qui ornent les Oostende, Stedelijk Museum, 1971, s.p. HOSTYN, Norbert. ‘De beginjaren van het Museum voor Schone Kunsten van Oostende (1893-1897)’. Genootschap voor Geschiedenis, Handelingen, CXIX, 1992, 3-4, pp. 193-204. HOSTYN, Norbert. ‘Drukwerk in verband met Oostende uit het Ancien-Régime & de Napoleontische tijd bewaard in het Heemmuseum “De Plate” (niet-Oostendse drukkers)’. De Plate, XIV Oostende - Het Strand. - Strandrecreatie op het Groot Strand, nabij de badinstallaties onder de Albert I-promenade. Links, "Hotel Splendid", volledig vernield tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het midden, de lichtkolom met openbaar uurwerk van de badinstallaties. Er achter, de Kemmelbergstraat. Kaaistraat 59, 8400 Oostende. Op vrijdag 28 juli 1989 om 20 uur. Inleiding door Norbert Hostyn, conservator Ensor Museum Oostende. Trefwoorden: AFFICHES. KUNSTTENTOONSTELLINGEN. GALERIJ DEKETELAERE (KUNSTGALERIJ) DEROO ANDRE (KUNSTSCHILDER) Lees verder over Affiche : André Deroo. Schilderijen, gouaches. Tentoonstelling. Galerij Deketelaere. 28.07 - 20.08.1989; Affiche : Andre Servais. Casino De Hoge Raad nodigt u uit tot het bijwonen van ons 33e Groot Kapittel dat doorgaat in de Ridderzaal van het Casino Kursaal van Oostende op zaterdag 21 november 1987 en gevolgd wordt door het traditioneel feestmaal. - Map 112-15 . Trefwoorden: CONFRERIE RAT MORT (SOCIO-CULTURELE VERENIGING) VERENIGINGEN ; SOCIO- CULTURELE. Lees verder over Bulletin nr. 59 : Confrérie du Rat Mort; C'était en De artikelenreeks van Norbert Hostyn, Conservator van de Stedelijke. Musea en Stadsarchivaris van Oostende, met name "Vergeten Oostendse Schilders" (Nr. 33.306) en "Bouwmeesters van Oostende-Belle-Egosue"(nr. 33.314), krijgen eveneens. een vermelding, met aanduiding op welke bladzijden deze mededelingen terug te. vinden zijn in "De Plate". Norbert Hostyn publiceert, ook en veel, in Vrouwensolidariteit strijdt voor een toleranter, meer divers en inclusief Oostende.;Seringenstraat 17 - bus 4;8400;Oostende;;[email protected];;Flavienne Njelokali Otinanono;Seringenstraat 17;8400;Oostende;0478/51.18.04 ;;[email protected];0478/51.18.04 ; , LEDENLIJST 2015-2016 VROUWENSOLIDARITEIT Opgesteld te Oostende op 5/01/2015 , Flavienne Ndjelokali-Otinanono Seringenstraat 17 bus 4

[index] [6270] [23511] [4443] [30716] [3116] [23727] [16395] [32063] [4640] [15683]

http://centobot-review.analpornvideos.eu